Použití ikon ve Vaadinu

Vaadin obsahuje řadu ikon k okamžitému použití. Tyto ikony se lehce dají přidávat komponentám pomocí metody setIcon(). Ukážeme si to na příkladu s komponentou Label.

  @Override
  protected void init(VaadinRequest vaadinRequest) {
    final VerticalLayout layout = new VerticalLayout();

    Label banLB = new Label("label text");
    layout.addComponent(banLB);
    banLB.setCaption("label caption");
    banLB.setIcon(VaadinIcons.BAN);

    Label keyLB = new Label("label text");
    layout.addComponent(keyLB);
    keyLB.setCaption("label caption");
    keyLB.setIcon(VaadinIcons.KEY);

    Label recycleLB = new Label("label text");
    layout.addComponent(recycleLB);
    recycleLB.setCaption("label caption");
    recycleLB.setIcon(VaadinIcons.RECYCLE);

    setContent(layout);
  }

Takto to vypadá.

vaadin_icons

Zde zde naleznete seznam ikon.

Napsat komentář