Jednoduché použití komponenty Grid ve Vaadinu

Grid je komponenta pro zobrazení tabulkových dat (ve formátu sloupců a řádek). Zde je ochutnávka toho, co grid umí: demo.vaadin.com/sampler/#ui/grid.

V tomto příspěvku si vytvoříme jednoduchý grid, který bude zobrazovat data lidí (jméno, příjmení a den narození). Kód můžete umístit do metody init třídy, která dědí z UI.

@Override
protected void init(VaadinRequest vaadinRequest) {
  final VerticalLayout layout = new VerticalLayout();

  // creating data
  List<Person> persons = Arrays.asList(
  		new Person("John", "Smith", LocalDate.of(2001, 3, 17)),
  		new Person("Marie", "Jones", LocalDate.of(1987, 11, 26)),
  		new Person("Dave", "Williams", LocalDate.of(1995, 1, 5))
  );

  // creating grid
  Grid<Person> grid = new Grid<>();
  grid.setItems(persons);
  grid.addColumn(Person::getName).setCaption("Name");
  grid.addColumn(Person::getSurname).setCaption("Surname");
  grid.addColumn(Person::getDateOfBirth).setCaption("Date of birth");
  grid.setHeightByRows(persons.size());

  layout.addComponent(grid);

  setContent(layout);
}

Person.java

public class Person implements Serializable {

	private String name;
	private String surname;
	private LocalDate dateOfBirth;
	
	public Person(String name, String surname, LocalDate dateOfBirth) {
		this.name = name;
		this.surname = surname;
		this.dateOfBirth = dateOfBirth;
	}

	// getters and setters
}

Výsledek:

vaadin_grid_basic

Pokud zakomentujete řádek grid.setHeightByRows(persons.size()), výsledek bude následující:

vaadin_grid_basic_02


 

Zdroj: vaadin.com/…/components-grid.html

Napsat komentář