Vytvoření volitelně dlouhého řetězce znaků v Javě

Občas je potřeba vytvořit řetězec znaků o volitelné délce. Pro tento případ lze využít třídy Arrays a její metody fill() a toho, že řetězec v Javě lze vytvořit z pole znaků.

char c = '=';
String headerText = " A W E S O M E   P R O G R A M ";

char[] charArray = new char[headerText.length()];
Arrays.fill(charArray, c);
String headerLine = new String(charArray);

System.out.println(headerLine);
System.out.println(headerText);
System.out.println(headerLine);

Výsledek

===============================
 A W E S O M E   P R O G R A M 
===============================

Obdobně, ale na jediné řádce a pomocí metody replace().

String headerLine = new String(new char[headerText.length()]).replace('\0', c);

Zdroj: stackoverflow.com/…/create-a-string-with-n-characters

Napsat komentář