Spring, properties a @Value anotace

Spring framework umožňuje jednoduše načítat hodnoty z properties souboru a to pomocí anotace @Value. Nejjednodušší je vše ukázat na příkladu.

Struktura projektu

│  pom.xml
│
├───src
│  ├───main
│  │  └───java
│  │    └───cz
│  │      └───vitfo
│  │        └───spring
│  │            App.java
│  │            MyClass.java
│  │
│  ├───resource
│  │    app.properties
│  │    beans.xml

pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

	<groupId>cz.vitfo</groupId>
	<artifactId>spring01</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<packaging>jar</packaging>

	<name>spring01</name>
	<url>http://maven.apache.org</url>

	<properties>
		<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
		<spring-version>4.3.5.RELEASE</spring-version>
	</properties>

	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-core</artifactId>
			<version>${spring-version}</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework</groupId>
			<artifactId>spring-context</artifactId>
			<version>${spring-version}</version>
		</dependency>
	</dependencies>
</project>

Soubor app.properties

my.string=Hello
my.int=123

Soubor se Spring konfigurací beans.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans 
	xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
	xsi:schemaLocation="
	http://www.springframework.org/schema/beans
	http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
	http://www.springframework.org/schema/context
	http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">

	<context:component-scan base-package="cz.vitfo.spring"/>
	<context:property-placeholder location="classpath:app.properties"/>
	
	<bean class="cz.vitfo.spring.MyClass"/>
</beans>

Element <context:property-placeholder location="classpath:app.properties"/> určuje, kde se nachází properties soubor s hodnotami. Element <context:component-scan base-package="cz.vitfo.spring"/> nastavuje skenování balíčku cz.vitfo.spring. Pokud v souborech v tomto balíčku Spring při procházení narazí na anotaci @Value, pokusí se do takto anotované proměnné dosadit hodnotu ze souboru app.properties.

Třída MyClass.java

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;

public class MyClass {

	@Value("${my.string}")
	private String myString;
	
	@Value("${my.int}")
	private int myInt;

	public String getMyString() {
		return myString;
	}

	public void setMyString(String myString) {
		this.myString = myString;
	}

	public int getMyInt() {
		return myInt;
	}

	public void setMyInt(int myInt) {
		this.myInt = myInt;
	}
}

Anotace @Value používá pro určení dosazované hodnoty identifikátor ${...}.

Třída s metodou main.

import org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

public class App {
  public static void main( String[] args ) {
    AbstractApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");
    
    MyClass bean = context.getBean(MyClass.class);
    System.out.println(bean.getMyString());
    System.out.println(bean.getMyInt());
    
    context.close();
  }
}

Nejdříve se vytvoří Spring kontext načtením konfiguračního souboru beans.xml. Následně se vytvoří instance (beana) třídy MyClass a zavolají se (a zobrazí) hodnoty proměnných myString a myInt. Po skončení se kontext zavře.

Výsledek spuštění.

INFO: Loading XML bean definitions from class path resource [beans.xml]
INFO: Loading properties file from class path resource [app.properties]
Hello
123

Pokud byste zakomentovali <context:component-scan base-package="cz.vitfo.spring"/> v beans.xml, výsledek by byl následující.

null
0

Spring by totiž neprošel balíček cz.vitfo.spring a tím pádem by ani nenasetoval hodnoty do proměnných myString a myInt.

Napsat komentář