Česká klávesnice a Eclipse IDE

Některé znaky nelze v Eclipse IDE napsat v případě, že používáte českou klávesnici. Jedním z těchto znaků je {. Je to způsobeno tím, že tento znak se na české klávesnici píše pomocí pravého Alt + B. Tato klávesová zkratka má v Eclipse IDE přiřazenu akci „Skip All Breakpoints“ (mimochodem je to totéž jako Ctrl + Alt + B). Pokud chcete Alt + B používat pro psaní { je třeba tuto klávesovou zkratku odebrat (unbind): Window -> Preferences -> General -> Keys -> napište Alt+B -> vyberte odpovídající klávesovou zkratku -> Unbind Comand -> OK.

unbind_command

Napsat komentář