Spring a konfigurace ve více souborech

Spring umožňuje mít více konfiguračních xml souborů a je také jedno, jak se budou tyto soubory nazývat. Pokud máme jediný konfigurační soubor s názvem např. beans.xml, načtení provedem následovně:

public static void main(String[] args) {
   	ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");
    ...
}

Pokud máme několik konfiguračních souborů, např. s názvy context01.xml, context02.xml a context03.xml, vytvoříme pole řetězců, které bude obsahovat názvy těchto souborů a to předáme jako parametr:

public static void main(String[] args) {
    String[] springConfig = {"context01.xml", "context02.xml", "context03.xml"};
		ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext(springConfig);
    ...
}

Napsat komentář