Enum: od jednoduchého po víceparametrický

Enum je výčtový typ. Představuje omezený výčet hodnot. Enum nemusí představovat pouze název, ale též hodnoty.

Jednoduchý bezparametrický enum.

public enum Country {	
  	CZ, SK, EN
}

Volání

System.out.println(Country.CZ.name());

Výsledek

CZ

Enum s jením parametrem

public enum Country {	
	CZ(1), 
	SK(2), 
	EN(3);
	
	private int code;
	
	Country(int code) {
		this.code = code;
	}
	
	public int getCode() {
		return code;
	}
}

Volání

Country sk = Country.SK;
System.out.println(sk.name());
System.out.println(sk.getCode());

Výsledek

SK
2

Enum s několika paramatery

public enum Country {	
	CZ(1, "Česko", "Česká republika"), 
	SK(2, "Slovensko", "Slovenská republika"), 
	EN(3, "Velká Britanie", "Spojené království Velké Británie a Severního Irska");
	
	private int code;
	private String popis;
	private String popisDlouhy;
	
	Country(int code, String popis, String popisDlouhy) {
		this.code = code;
		this.popis = popis;
		this.popisDlouhy = popisDlouhy;
	}
	
	public int getCode() {
		return code;
	}

	public String getPopis() {
		return popis;
	}

	public String getPopisDlouhy() {
		return popisDlouhy;
	}
}

Volání

Country en = Country.EN;
System.out.println(en.name());
System.out.println(en.getCode());
System.out.println(en.getPopis());
System.out.println(en.getPopisDlouhy());

Výsledek

EN
3
Velká Britanie
Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Napsat komentář