Vyhledání speciálního znaku v kódu v Idea IDE

Pokud v potřebujete ve svém projektu vyhledávat, v Idea IDE k tomu slouží klávesová zkratka Ctrl + Shift + F (Edit -> Find -> Find in Path …).

idea_vyhledavani

Problém nastává v případě, že chcete vyhledávat text obsahující speciální znaky např. [, *, $, ), … Řešením je přidat před speciální znak zpětné lomítko \.

Takto byste např. v projektu vyhledali výskyt pole int.
int\[\]

A takto všechny dotazy do databáze obsahující *.
select \*

Napsat komentář