Zobrazení datumu včetně názvu dne v týdnu v Excelu

V Excelu není pro formát buněk typu datum předdefinované formátování se zobrazením názvu dne v týdnu. Je ale možné nadefinovat si formátování vlastní.

Pravým tlačítkem na buňku -> Formát buněk … -> Vlastní

ddd zkrácený název dne
dddd celý název dne

Příklady

Den Formát
8.3.2016 d.m.rrrr
8.3.2016 (út) d.m.rrrr (ddd)
út 08.03.2016 ddd dd.mm.rrrr
úterý – 8.březen.2016 dddd – d.mmmm.rrrr

Napsat komentář