Odstranění položky ze seznamu při průchodu

Mějme následující seznam

List list = new ArrayList<>();
list.add("a");
list.add("b");
list.add("c");
list.add("d");

Zkusme z něj odstranit položku.

for (String item : list) {
	if (item.equals("a")) {
		list.remove(item);
	}
}

Jakýkoliv pokus o odsranění položky ze seznamu tímto způsobem vyhodí java.util.ConcurrentModificationException. Zkusme tedy použít klasický cyklus a přistoupit k položce pomocí indexu.

for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
	if (list.get(i).equals("a")) {
		System.out.println("removing");
		list.remove(i);
	}
}

Výsledek je [b, c, d] což je správně a nedošlo k vyhození výjimky.

Zkusme ale odstranit „b“ a zároveň „c“.

for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
	if (list.get(i).equals("b") || list.get(i).equals("c")) {
		System.out.println("removing");
		list.remove(i);
	}
}

K chybě nedošlo, ale výsledek je [a, c, d], což je špatně. Odstranili jsme „b“, seznam se zmenšil a „c“ se posunulo na index 1 (kde bylo původně „d“). Cyklus ale pokračoval na indexu 2. Pokud bychom chtěli správný výsledek, kód by vypadal následovně.

for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
	if (list.get(i).equals("b") || list.get(i).equals("c")) {
		System.out.println("removing");
		list.remove(i);
		i--;
	}
}

Pro modifikaci seznamu je nejlepší použít iterátor.

Iterator<String> iterator = list.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
	String item = iterator.next();
	if (item.equals("b") || item.equals("c")) {
		iterator.remove();
	}
}

Napsat komentář