Omezení počtu vrácených záznamů pomocí LIMIT

Klíčové slovo LIMIT umožňuje omezit počet vrácených záznamů SQL dotazu. Dotaz s LIMIT vrátí určený počet záznamů nebo méně (pokud samotný dotaz vrací méně záznamů než je limit)

SELECT * FROM table_name LIMIT 10

Vrátí prvních deset záznamů.

SELECT * FROM table_name ORDER BY column_name ASC LIMIT 5

Vrátí prvních pět záznamů. Dotaz nejdříve nalezne všechny záznamy. Ty seřadí sestupně (ASC) a vrátí prvních pět.

S limitem se pojí další klíčové slovo a to OFFSET. To určuje, kolik nalezených záznamů se má přeskočit.

SELECT * FROM table_name LIMIT 5 OFFSET 10

Vrátí jedenáctý až patnáctý záznam četně. Prvních deset záznamů se přeskočí.

OFFSET je možné ale použít i samostatně bez LIMIT.

SELECT * FROM table_name OFFSET 10

Vrátí všechny záznamy od jedenáctého níže.

Napsat komentář